Stichting BeeldBepalend Online Magazine

Thema's

Stadsbijen: een project voor mens en dier

Gepubliceerd op door in

Bij9 De afgelopen jaren is het moeilijker geworden voor stichtingen en culturele initiatieven om subsidie te vinden. Steeds meer wordt door subsidiegevers gekeken naar een win-win-win situatie, een voorstel waar echt veel mensen en partijen op vooruit gaan. Een voorbeeld van zo’n win-win-win situatie is het project Stadsbijen.

Stadsbijen is een project van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, Ingrid Kerkvlied en Iriszorg. In dit project kunnen bedrijven, organisaties of particulieren een bijenkast adopteren en zelf een plek kiezen waar deze neer gezet wordt.
Als de bijenkast besteld is, wordt deze gemaakt door clienten van Iriszorg. Dit zijn vaak mensen met verslavingsproblemen. Deze clienten bouwen en onderhouden de kasten, en enkele zijn opgeleid tot imker. Zo hebben deze mensen een prettige dagbesteding en een bijzondere en nuttige opleiding. Tussen april en oktober komen de imkers van IrisZorg dagelijks langs bij de bijenkasten, om te controleren en de honing op te halen.

Veel bedrijven reageren erg positief op het project. Het probleem van bijensterfte is bij veel bedrijven bekend, en op deze manier kan een bedrijf een bijdrage leveren aan het voorkomen hiervan, de eigen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doelstelling halen, en bijdragen aan een sympathiek project. Gemeente Nijmegen was een van de eerste instanties die hieraan mee deed, en ook bij wellnesscentra en sportclubs zijn contacten gelegd.

Voor de bijen is deze extra zorg welkom. De afgelopen jaren zijn de aantallen van zowel wilde bijen als honingbijen ernstig teruggelopen, en er is veel sterfte in bijenkolonies. Dit komt onder andere door de varroamijt en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Bijen hebben een lagere weerstand omdat het moeilijker is om voedsel te vinden. Dit heeft weer te maken met de huidige landbouwstrategie: door grootschalige teelt van hetzelfde gewas, kunnen bijen weinig eten vinden.

In steden is dit beter. Juist in steden zijn vaak veel bloemen, planten en onkruiden te vinden waar bijen wel hun eten kunnen halen. Ook is er in de stad vaak voldoende water en beschermingsmogelijkheden, waardoor bijen zich er goed thuisvoelen. Ook de Stadsbijen voelen zich thuis op het dak van bedrijven en op industrieterreinen. Zolang er wat bloeiende weides in de buurt zijn, zullen de bijen zich kunnen redden. Zo krijgen bijen een betere kans op overleven.

Onderwerp