Stichting BeeldBepalend Online Magazine

Maatschappij

Samenleven in Europa

Als Europa barst van de visionairs, dan kan dat in Groningen niet anders zijn. Hebben wij als Groningers, een verrassend idee over hoe we anders kunnen samenlev …

Guerilla Gardening

Op zondag 24 mei gaan we een saai stukje stad omtoveren tot een prachtige groene oase. Doe je mee?

Stadsbijen: een project voor mens en dier

Steeds meer wordt door subsidiegevers gekeken naar een win-win-win situatie, een voorstel waar echt veel mensen en partijen op vooruit gaan. Een voorbeeld van z …